LZO (VOC)

Maluj Sam

Lotne Związki Organiczne (LZO) (ang. VOC – Volatile Organic Compounds) to grupa związków organicznych, które łatwo przechodzą w stan pary lub gazu nawet w niskich temperaturach (ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa)).

Lotne Związki Organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych. Przykładami LZO są: aceton, toluen, ksylen, benzen. Reakcje chemiczne jakie zachodzą z ich udziałem stanowią znaczące źródło zanieczyszczenia środowiska. W taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny.

LZO stanowią składnik  wielu produktów używanych w gospodarstwach domowych w tym farb i lakierów. Ze względu na swoją szkodliwość są ograniczane normami dozwolonej emisji do środowiska. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w gramach na litr (g/l). Masa LZO dotyczy tylko tych związków organicznych, które są uwalniane do atmosfery w procesie wysychania produktu (LZO, które zostają wbudowane w powłokę farby lub lakieru w procesie schnięcia nie są wliczane w zawartość tej dopuszczalnej masy).

W Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 roku podane są dopuszczalne normy dla farb i lakierów w Polsce. Na przykład od 1 stycznia 2010 roku farby matowe wewnętrzne na bazie wody mogą zawierać maksymalnie 30g/l lotnych związków organicznych.

Źródła

  • Lotne Związki Organiczne.
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 roku (Dz. U. poz. 1569) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Ilość głosów:2, Średnia: 5,00 z 5)

Loading...