Metameryzm

Maluj Sam

Metameryzm to zjawisko polegające na różnym odbiorze barwy (np. koloru farby) przez wzrok ludzki pod wpływem różnic w rodzaju światła, w którym barwa jest oglądana.

Metameryzm wynika z ograniczeń wzroku ludzkiego. Ludzkie oko posiada trzy rodzaje receptorów (patrz też tetrachromatyzm), z których każdy absorbuje różne zakresy długości fal światła. Niektóre barwy mogą odbijać fale o długościach zredukowanych przez receptory w oku do jednej informacji (i przez to nierozróżnialnych). Barwy takie nazywamy metamerycznymi.

Zjawisko metameryzmu ujawnia się, gdy dwie barwy w jednym oświetleniu (np. w świetle dziennym) wydają się być jednakowe, a w innym oświetleniu (np. światło żarówki) różnią się między sobą.

Źródła: