RAL EFFECT

Maluj Sam

RAL EFFECT – system opisu barw wprowadzony w 2007 roku jako nowy, bardziej rozbudowany zbiór kolorów grupy systemów RAL. Rozszerzony w 2010 roku o wersję E3 oraz E4.

System składa się z 420 kolorów oraz 70 kolorów metalicznych. RAL EFFECT zawiera 100 kolorów z grupy RAL CLASSIC.

Logika systemu

Podobnie jak w systemie RAL CLASSIC, kolory przyporządkowane są arbitralnie. Na oznaczenie w notacji RAL EFFECT składa się przedrostek 'RAL’ oraz 4-cyfrowy kod. Kolory podstawowe posiadają format typu RAL xxx-x, a kolory metaliczne format RAL xxx-M.

Źródła