Roztwór koloidalny

Maluj Sam

Roztwór koloidalny jest to mieszanina dwóch substancji. Poziom rozdrobnienia (patrz: dyspersja) substancji rozproszonej jest bardzo wysoki, tak że mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej.