Tikkurila Symphony

Maluj Sam

Tikkurila Symphony to system opisu barw stworzony przez firmę Tikkurila. Wzornik Tikkurila Symphony używany jest jako podstawa systemu barwienia produktów firmy Tikkurila, między innymi z grup Optiva, Feeligs, Joker, Everal.

Tikkurila Symphony

Źródło: www.tikkurila.pl

Tikkurila Symphony – logika notacji

Podstawowa notacja podzielona jest na dwie części produkowane w dwóch wzornikach i zawiera 2436 definicji opisujących pełną przestrzeń barw.

  • Opus I – składa się z 1092 barw. Zawiera barwy „czyste”.
  • Opus II – składa się z 1344 barw. Zawiera barwy „przełamane”.

System Symphony wydaje się być nadal rozwijany. Pojawiają się barwy wykraczające poza podstawowe 2436 definicji.

Notacja każdego koloru składa się z czterech znaków X123. Trzy cyfry określają rodzinę koloru składającą się z 12 odcieni. Jedna litera – prefix – określa odcień wewnątrz rodziny.

Prefiksem mogą być litery F G H J K L M N S V X Y, które określają pełną gamę odcieni danej rodziny w dwóch możliwych wariantach:

  • stopniowanie odcieni rosnące od F – najjaśniejszy do Y – najciemniejszy.
  • stopniowanie odcieni według krzywej dzwonowej nasycenia (np. krzywa Gaussa) – F-L (rosnąco) M-Y (malejąco).

Przykład rodziny 500 (chłodne szarości):

  • F500 – początkowy odcień – jasnoszary.
  • Y500 – końcowy odcień  – grafitowy.

Strona producenta