NCS

Maluj Sam

NCS – Naturalny System Barw (ang: Natural Colour System) – notacja NCS opisana jest przez numeryczne kody kolorów (np: NCS S 1070-Y10R). Umożliwia to precyzyjne opisanie każdej barwy.

Notacja NCS zawiera 1950 definicji opisujących pełną przestrzeń barw.

Logika systemu

Notacja zakłada, że ludzki zmysł wzroku w sposób naturalny odbiera 6 czystych kolorów: biały (W), czarny (S), żółty (Y), czerwony (R), błękitny (B), zielony (G). Są to kolory podstawowe. Przykład: S 1070-Y10R

  • S – Standard w edycji drugiej.
  • 10 – oznacza 10% zczernienia (S).
  • 70 – oznacza 70% chromatyczności (C).
  • Y10R – oznacza ton barwy, gdzie Y oznacza kolor żółty (90%), który zawiera w sobie pozostałe 10% koloru czerwonego (R).

Pozostaje jeszcze określenie zbielenia koloru (W), które wyraża się wzorem W = 100% – (S + C), czyli w tym przypadku 100% – 80% = kolor w 20% zbielony.
Opis oznacza, że jest to kolor intensywnie żółty.

Źródła